Regulamin

Podstawowe informacje

 1. Strona viaitalia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę viaitalia.pl oraz warunki korzystania ze Strony.
 3. Administratorem serwisu jest właściciel strony viaitalia.pl.
 4. Strona viaitalia.pl jest serwisem internetowym, który publikuje artykuły i informacje na temat Włoch.
 5. Dostęp do treści w serwisie jest bezpłatny. Warunkiem skorzystania jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu oraz skorzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych.

Definicje

 1. Strona (Serwis, Witryna, Portal) – serwis internetowy znajdujący się pod adresem viaitalia.pl.
 2. Administrator – właściciel domeny internetowej viaitalia.pl.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca, przeglądająca i korzystająca ze Strony.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Na stronie Administrator cyklicznie zamieszcza artykuły i wpisy, najczęściej związane z tematyką Włoch.
 2. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z treściami publikowanymi przez Administratora.
 3. Użytkownicy mogą komentować wpisy, a Administratorowi przysługuje prawo do ich moderacji (zamieszczenia lub odrzucenia).
 4. Komentarze tworzone przez Użytkowników powinny być zredagowane w sposób czytelny, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i praktyk, a także godzić w osoby trzecie.

Informacje o prawach autorskich

 1. Treści zamieszczane w Serwisie są własnością Administratora i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, powielane, kopiowane oraz publikowane bez zgody Administratora.
 2. Nie dotyczy to treści zewnętrznych, jak np. zdjęć z serwisu unsplash, które są objęte oddzielną licencją.